Disclaimer

Rovo Benelux BV (Kamer van Koophandel: 68060599), hierna te noemen Rovo Benelux BV, verleent u hierbij toegang tot www.rovobenelux.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Rovo Benelux BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.rovobenelux.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Rovo Benelux BV.


Beperkte aansprakelijkheid
Rovo Benelux BV spant zich in om de inhoud van www.rovobenelux.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.rovobenelux.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rovo Benelux BV. Zet en drukfouten voorbehouden.
In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op www.rovobenelux.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.rovobenelux.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rovo Benelux BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rovo Benelux BV en haar licentiegevers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rovo Benelux BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ROVO Benelux 2023 ©